Biuletyn SUTW - nr 72 czerwiec 2023.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu SUTW (czerwiec 2023). W publikacji znajdą Państwo m. in. wywiady z panem Piotrem Droździkiem oraz panem Filipem Nowakiem, informacje o projektach realizowanych przez SUTW a także całą masę interesujących, iście wakacyjnych tematów - artykuły o tegorocznym festiwalu Bonawentura, Łemkowszczyźnie a nawet Hongkongu i Makau. 

Biuletyn ukazał się w ramach projektu „Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

 

 aktywnu  MRiPS

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2023.